Herroepingsrecht

Eindverbruikers

U heeft het recht om het contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de (laatste) goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring per e-mail (of per brief). De herroeping moet worden gericht aan:

 

Vitaalia
Postbus 2217
1000CE Amsterdam
E-Mail: info@vitaalia.nl

 

U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

 

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de consument.

 

Gevolgen van herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, hebben wij u alle betalingen, die wij van u gekregen hebben, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een ander type levering dan het door ons aangeboden goedkoopste type standaardlevering), onmiddellijk en ten laatste binnen veertien dagen terugbetaald vanaf de dag dat het bericht over uw herroeping bij ons is binnengekomen.

 

Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen enkel geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

 

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons geïnformeerd heeft over de herroeping van dit contract, aan ons terugsturen of overleveren. De deadline is gehaald als u de goederen voor de deadline van twee weken terugstuurt. U draagt de directe kosten voor de terugzending van de goederen.

 

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument of die duidelijk op de persoonlijke behoeften zijn toegesneden (maatwerk).

 

Voorbeeld herroepingsformulier

 

Vitaalia
Postbus 2217
1000CE Amsterdam

E-Mail: info@vitaalia.nl

 

Ik/Wij deel/delen u hierbij mede, dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van hierna vermelde producten herroep/herroepen*:


Productnaam:  
           ________________________________________________________

 

Ordernummer:            ________________________________________________________

Besteld op:                  _________________________________________________________

Ontvangen op:            _________________________________________________________

 

Naam en adres consument(en):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Plaats, datum:             _________________________________________________________

 

Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

 

__________________________________________________________________________

 

Hulp nodig?

Neem contact met ons op voor vragen met betrekking tot terugbetalingen en retourzendingen.

 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Ook maken we gebruik van Google Analytics. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen of gedeeld met derden.